بایگانی‌های صبا انرژی - صبح ساباط
تفاهمنامه همکاری هلدینگ صبا انرژی و بیمه البرز منعقد شد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

تفاهمنامه همکاری هلدینگ صبا انرژی و بیمه البرز منعقد شد

در راستای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم مدیرعامل هلدینگ صباانرژی و شرکت بیمه البرز تفاهمنامه سرمایه‌گذاری بیمه البرز در پروژه پالایشگاه مقیاس کوچک نفتی مسجد سلیمان (مینی ریفاینری) در راستای تحقق شعار سال امضا کردند.