بایگانی‌های صباغیان نماینده مجلس - صبح ساباط
لزوم پاسخگویی رئیس جمهور به مجلس ۰۳ مرداد ۱۴۰۲
نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس ابراز کرد:

لزوم پاسخگویی رئیس جمهور به مجلس

صباغیان تصریح کرد: نمی‌شود دولت کار خود را انجام دهد و ما هم سرمان را پایین بگیریم و هیچ نگوییم، غذا و خانه و... مسئولان همگی مطلوب است، این درد را باید لمس کنیم.