بایگانی‌های صادرات کاشی - صبح ساباط
صادرات ۱۶۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در سال گذشته ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک ایران مطرح کرد

صادرات ۱۶۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در سال گذشته

بهنام عزیز زاده گفت: در سال گذشته میزان صادرات کاشی و سرامیک 160 میلیون متر مربع بوده است.