بایگانی‌های شیوه های دشمن برای نظام - صبح ساباط
کمرنگ کردن اعتقادات، ترویج نا امیدی بین مردم و تفرقه افکنی شیوه های دشمن برای صدمه زدن به نظام ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

کمرنگ کردن اعتقادات، ترویج نا امیدی بین مردم و تفرقه افکنی شیوه های دشمن برای صدمه زدن به نظام

امام جمعه یزد به دستاورد‌ها و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: دشمن از این همه پیشرفت، ناراحت است و برای صدمه زدن به نظام، اعتقادات مردم را نشانه گرفته است و در این راه اقدام به تفرقه افکنی می‌کند.