بایگانی‌های شیشه - صبح ساباط
شیشه؛ در صدر مواد مخدر مصرفی استان/مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی عمومی و همگانی است ۰۱ تیر ۱۴۰۲
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد:

شیشه؛ در صدر مواد مخدر مصرفی استان/مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی عمومی و همگانی است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: متاسفانه در استان یزد افراد 23 تا 65 ساله درگیر مواد مخدر بوده که بیشترین ماده مصرفی آنان نیز ماده مخدر صنعتی شیشه است.