بایگانی‌های شیشه مظروف اشکذر - صبح ساباط
متنی بر حاشیه شیشه مظروف ۱۴ آبان ۱۴۰۲

متنی بر حاشیه شیشه مظروف

سه سال از حواشی احداث کارخانجات شیشه مظروف در سطح شهرستان اشکذر می گذرد و همچنان تلاش دوستداران محیط زیست جهت متوقف کردن این پروژه آلاینده بی نتیجه مانده است و روند احداث این کارخانه توقف ناپذیر جلوه می کند.

سیلی نقد جوکار به آلایندگی یزد ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

سیلی نقد جوکار به آلایندگی یزد

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس با طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد علت صدور مجوز ایجاد صنایع آلاینده گفت: دلیل صدور مجوز ایجاد صنایع آلاینده (شیشه) بدون اخذ نظر سازمان محیط زیست و به خطر انداختن جان مردم چیست؟