بایگانی‌های شیرمردی - صبح ساباط
فناوری هسته‌ای یک صنعت قدرت آفرین و پیشران در سایر صنایع است ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
معاون سازمان انرژی اتمی ایران:

فناوری هسته‌ای یک صنعت قدرت آفرین و پیشران در سایر صنایع است

شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی: از مزیت‌های فناوری هسته‌ای تشخیص بیماری سرطان است، همچنین از پرتو‌ها در راستای استریلیزه کردن تجهیزات پزشکی استفاده می‌شود که این فناوری را در شهرستان تفت داریم.