بایگانی‌های شوکت آباد - صبح ساباط
مجموعه تفریحی کاجستان شوکت آباد فرصتی بی نظیر برای جذب گردشگر ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

مجموعه تفریحی کاجستان شوکت آباد فرصتی بی نظیر برای جذب گردشگر

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت : مجموعه تفریحی کاجستان شوکت آباد، فرصتی بی نظیر برای جذب گردشگر می باشد.