بایگانی‌های شور و شعور - صبح ساباط
تصاویر/عصری که چشم ضد انقلاب از حدقه بیرون زد ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
دهه نودی ها به میدان آمدند؛

تصاویر/عصری که چشم ضد انقلاب از حدقه بیرون زد

عصر امروز یزدی ها که همواره پای کار دین و انقلاب ایستادند و عزاداری محرم و صفر آنان نشانگر شور و شعور دینی و زبانزد خاص و عام است و در مراسمات ملی شور و شعور ایرانی خویش را نیز نشان دادند این بار نیز گل کاشتند و با دهه نودی های خود به میدان آمدند تا چشم ضد انقلاب را کور کردند.