بایگانی‌های شورای هماهنگی تشکل های دانش اموزی - صبح ساباط
۱۸ فروردین ۱۴۰۲

فعال سازی شورای هماهنگی تشکل‌های دانش آموزی استان یزد

استاندار یزد گفت: شورای هماهنگی تشکل‌های دانش آموزی استان باعث مدیریت بهتر روابط میان تشکل‌های مرتبط با دانش آموزان می‌شود.