بایگانی‌های شورای مهارت سما یزد - صبح ساباط
اثر کوچکترین کارها در مسیر تعليم و تربیت شگفت انگیز است ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
معاون آموزش های عمومی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

اثر کوچکترین کارها در مسیر تعليم و تربیت شگفت انگیز است

معاون آموزش های عمومی دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت: در مسیر تعليم و تربیت اثر کوچکترین کارها به بزرگترین شکل احساس می‌شود به طوریکه هر چقدر شما خالص‌تر عمل کرده باشید جواب قشنگتر دست تان را خواهد گرفت.