بایگانی‌های شورای فضای مجازی استان - صبح ساباط
شورای فضای مجازی استان جهت ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی تشکیل می شود ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
به همت استانداری یزد،

شورای فضای مجازی استان جهت ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی تشکیل می شود

مهم ترین اهداف شورای فضای مجازی استان را تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، ساماندهی و نظارت، آموزش عمومی و فرهنگ سازی «ارتقای سواد فضای مجازی»، حمایت از تولید محتوا و خدمات فرهنگی مجازی و ترویج و توسعه اقتصاد دیجیتال استان تشکیل می دهد.