بایگانی‌های شورای سیاست گذاری تئاتر - صبح ساباط
حمایت ویژه استان از تئاتر هایی با موضوع جمعیت  ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
معاون استاندار یزد خبر داد؛

حمایت ویژه استان از تئاتر هایی با موضوع جمعیت 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تاکید کرد: از تئاتر هایی که با موضوع جمعیت و جوانی جمعیت اجرا شود حمایت ویژه صورت خواهد گرفت.