بایگانی‌های شورای اسلامی یزد - صبح ساباط
رفاهیات و مزایای کارکنان شهرداری متناسب با نرخ تورم افزایش یابد ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
عضو شورای اسلامی شهر یزد

رفاهیات و مزایای کارکنان شهرداری متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

عضور شورای اسلامی شهر یزد گفت: متناسب با نرخ تورم حق و حقوق و مزایا و رفاهیات کارکنان بخش های مختلف شهرداری افزایش یابد.