بایگانی‌های شورای اسلامی شهر یزد، - صبح ساباط
آمادگی شهرداری یزد در راستای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ۰۹ بهمن ۱۴۰۲

آمادگی شهرداری یزد در راستای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

رئیس شورای اسلامی شهر یزد از آمادگی شهرداری یزد جهت احداث ایستگاه‌های تبلیغاتی در راستای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خبر داد.