بایگانی‌های شورای اداری یزد - صبح ساباط
بیش از ۱۱۱ میلیون لیتر؛ نیاز استان به آب شرب و بهداشت ۲۶ آذر ۱۴۰۰

بیش از ۱۱۱ میلیون لیتر؛ نیاز استان به آب شرب و بهداشت

استاندار یزد گفت: در سال جاری نیاز استان به آب شرب و بهداشت به بیش از 111 میلیون مترمکعب رسیده و با وجود انتقال آب از سرچشمه های کوهرنگ، با کمبود آب شرب و بهداشت به میزان1800 لیتر بر ثانیه مواجه است.