بایگانی‌های شورای اداری ابرکوه - صبح ساباط
برگزاری شورای اداری شهرستان ابرکوه و استخدام ۱۰۰ نفره دولتی ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
با ریاست سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد:

برگزاری شورای اداری شهرستان ابرکوه و استخدام ۱۰۰ نفره دولتی

شورای اداری شهرستان ابرکوه با ریاست محمد حسین پارسائیان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.