بایگانی‌های شورای آموزش و پرورش - صبح ساباط
وجود هشت هزار مدرسه کانکسی در کشور/۲۵ درصد معلمان استان در شرایط بازنشستگی هستند ۱۰ آذر ۱۴۰۱
در نشست شورای آموزش و پرورش استان با حضوروزیر آموزش و پرورش مطرح شد؛

وجود هشت هزار مدرسه کانکسی در کشور/۲۵ درصد معلمان استان در شرایط بازنشستگی هستند

وزیر آموزش و پرورش از وجود هشت هزار مدرسه کانکسی در کشور خبر داد و افزود: ۱۹.۲ مدارس معادل یکصد هزار کلاس درس به تخریب و مقاوم سازی نیاز دارند.