بایگانی‌های شورایعالی معادن - صبح ساباط
نشست جداگانه استاندار یزد با وزرای صمت، نیرو و راه و شهرسازی ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

نشست جداگانه استاندار یزد با وزرای صمت، نیرو و راه و شهرسازی

استاندار یزد در نشست جداگانه با سه وزیر دولت‌، تامین زیرساخت های آب و برق پروژه نهضت ملی مسکن، تامین اعتبار جهت پروژه آبرسانی به میبد، تصویب پروژه های پیشنهادی استان در شورایعالی معادن و تامین اعتبار پروژه های راه را پیگیری کرد.