بایگانی‌های شهید مدافع حرم روح الله مهرابی - صبح ساباط
همسرشهید روح الله مهرابی از پایان نامه خود دفاع کرد ۱۸ دی ۱۴۰۱

همسرشهید روح الله مهرابی از پایان نامه خود دفاع کرد

پایان نامه زهره شهری زاده در دومین همایش بین المللی مکتب حاج قاسم و رسالت دانشگاه به عنوان پایان نامه برگزیده انتخاب شد.