بایگانی‌های شهید محمد کاظم واعظ - صبح ساباط
رونمایی از المان سرلشکر شهید محمد کاظم واعظ در یزد ۰۵ آذر ۱۴۰۲

رونمایی از المان سرلشکر شهید محمد کاظم واعظ در یزد

همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، از المان سرلشکر شهید محمد کاظم واعظ در ابتدای سه راه آزادشهر رونمایی شد.