بایگانی‌های شهید رهبر - صبح ساباط
اولین همایش روز قشر بسیج رسانه برگزار خواهد شد ۲۰ دی ۱۴۰۰
رئیس بسیج رسانه استان یزد:

اولین همایش روز قشر بسیج رسانه برگزار خواهد شد

رئیس بسیج رسانه استان یزد از برگزاری همایش دیده بان صبح در استان به مناسبت روز قشر بسیج رسانه خبر داد.