بایگانی‌های شهید رجایی - صبح ساباط
جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱ در استان یزد برترین های خود را شناخت ۱۰ مهر ۱۴۰۱

جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱ در استان یزد برترین های خود را شناخت

یزد جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۱ استان یزد با معرفی و تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برگزیده و مدیران برتر برگزار شد.