بایگانی‌های شهوت - صبح ساباط
مسجد جامع یزد به عنوان «نماد ارزشمند اسلامی» است/«هنر غربی» با شهوت جمع شده ۲۱ آبان ۱۴۰۰
معاون علوم اسلامی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی:

مسجد جامع یزد به عنوان «نماد ارزشمند اسلامی» است/«هنر غربی» با شهوت جمع شده

معاون علوم اسلامی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «یزد» یک نماد است، نمادی برابر با «آب ، خاک و حکمت» و مسجد جامع یزد به عنوان «نماد ارزشمند اسلامی» است.