بایگانی‌های شهرک مسکونی - صبح ساباط
شهرک مسکونی ۷۳هکتاری در کنار شهرک صنعتی یزد ایجاد می‌شود/بیش از۶هزار کارگر یزدی در صف «مسکن کارگری» ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
در ادامه روند اقدام مسکن ملی؛

شهرک مسکونی ۷۳هکتاری در کنار شهرک صنعتی یزد ایجاد می‌شود/بیش از۶هزار کارگر یزدی در صف «مسکن کارگری»

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی یزد گفت: تاکنون 6هزار و 300 کارگر شهرک صنعتی یزد برای مسکن کارگری ثبت نام کرده اند.