بایگانی‌های شهرستان اشکذر یزد - صبح ساباط
بهره برداری از بیش از ۴۰ پروژه عمران شهری و روستایی فناوری اطلاعات، صنعتی و صنایع تبدیلی در شهرستان اشکذر ۰۹ شهریور ۱۴۰۲
با حضور معاونت امور عمرانی استانداری صورت گرفت:

بهره برداری از بیش از ۴۰ پروژه عمران شهری و روستایی فناوری اطلاعات، صنعتی و صنایع تبدیلی در شهرستان اشکذر

معاونت امور عمرانی استانداری یزد از بیش از ۴٠ پروژه در حوزه های عمران شهری و روستایی، میراث‌ فرهنگی، یادمان و المان شهری، مخابرات و فناوری، صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد توماندر شهرستان اشکذر بازدید کرد.