بایگانی‌های شهرداری های یزد - صبح ساباط
آمادگی کامل سازمان همیاری یزد برای همکاری با سازمان‌های همیاری کشور ۲۶ دی ۱۴۰۲
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان تاکید کرد؛

آمادگی کامل سازمان همیاری یزد برای همکاری با سازمان‌های همیاری کشور

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد بر آمادگی کامل این سازمان برای همکاری و تعامل بیشتر با سازمان‌های همیاری ‌و شهرداری‌های کشور در اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.