بایگانی‌های شهرداری منطقه 4 یزد - صبح ساباط
هزینه‌کرد بیش از ۸ میلیارد تومان در راستای فعالیت های خدماتی منطقه چهار ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

هزینه‌کرد بیش از ۸ میلیارد تومان در راستای فعالیت های خدماتی منطقه چهار

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به حضور شهردار منطقه چهار و ارائه گزارشی از سوی ایشان به اعضای شورای اسلامی شهر یزد گفت: در سال جاری در این منطقه بیش از ۸ میلیارد در زمینه خدمات از جمله فضای سبز ، مبلمان شهری، المان شهری، جمع آوری زباله ها و پسماند ها هزینه شده است.