بایگانی‌های شهرداری متولی کسبه سطح شهر - صبح ساباط
باز گلی به جمال مدیر کل تعاون یزد/جریمه شهرداری درصورت حضور اتباع بیگانه فاقد پروانه به عنوان فروشنده سطح شهر ۰۷ آبان ۱۴۰۲
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد مطرح کرد؛

باز گلی به جمال مدیر کل تعاون یزد/جریمه شهرداری درصورت حضور اتباع بیگانه فاقد پروانه به عنوان فروشنده سطح شهر

مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی یزد گفت: طبق قانون متولی ایجاد بازارچه های سطح شهر شهرداری ها هستند و مدیریت غرفه داران هم بر عهده شهرداری هاست و در صورت نارضایتی شهروندان از حضور اتباع غرفه دار (فاقد پروانه کار) در بازارچه ها، شهرداری ها موظف به جمع آوری آنها هستند.