بایگانی‌های شهرداری تهران، - صبح ساباط
آمادگی شهرداری تهران برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده با مشارکت مردم ۰۷ فروردین ۱۴۰۱
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران خبر داد:

آمادگی شهرداری تهران برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده با مشارکت مردم

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از آمادگی شهرداری تهران برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده با مشارکت مردم خبر داد.