بایگانی‌های شهرداری اصفهان - صبح ساباط
بنر جالب شهرداری علیه سگ ها در سطح شهر ۰۵ آذر ۱۴۰۲

بنر جالب شهرداری علیه سگ ها در سطح شهر

تبلیغات جالب شهرداری اصفهان در سطح شهر که از آن به عنوان بنرهایی علیه سگ ها یاد می‌شود.