بایگانی‌های شهدای رسانه استان یزد - صبح ساباط
استاندار یزد شهدا را رسانه ای جاودانه خواند ۰۱ شهریور ۱۴۰۲
صبح ساباط گزارش می دهد؛

استاندار یزد شهدا را رسانه ای جاودانه خواند

استاندار یزد گفت: شهدا، خود به تنهایی رسانه هستند و چون شمعی در محفل بشریت می درخشند و راه حقیقت را به ما نشان می‌دهند.