بایگانی‌های شهادت، آرمان بسیجی - صبح ساباط
بسیج، نهادی از مردم و برای خدمت به مردم است/خدمات بی منت بسیجیان، خار چشم دشمنان است ۰۴ دی ۱۴۰۱

بسیج، نهادی از مردم و برای خدمت به مردم است/خدمات بی منت بسیجیان، خار چشم دشمنان است

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: بسیج تشکلی از مردم، برای مردم و سنگری در مقابل دشمنان و معاندان است.