بایگانی‌های سید سجاد میرسید - صبح ساباط
آشنائی با زندگی امید مرزبان ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

آشنائی با زندگی امید مرزبان

هدف من این هست که بتوانم به زودی در نقش ها و شخصیت های مختلف بازی کنم و به دریافت بهترین و مهم ترین جوایز مربوط به حرفه بازیگری نائل گردم.