بایگانی‌های سید جواد هاشمی - صبح ساباط
متولیان امر فرهنگ و هنر اجازه دهند تا آدمهای فرهنگی در این حوزه تصمیم گیرنده باشند ۰۸ بهمن ۱۴۰۰
بازیگر معروف:

متولیان امر فرهنگ و هنر اجازه دهند تا آدمهای فرهنگی در این حوزه تصمیم گیرنده باشند

سید جواد هاشمی گفت: باید متولیان امر فرهنگ و هنر اجازه دهند تا آدمهای فرهنگی برای این حوزه تصمیم گیرنده باشند چرا که اهالی فرهنگ باتجربه،توانمند و خوش فکرهستند.