بایگانی‌های سید جلال میر محمدی - صبح ساباط
چوب عدم نظارت بر بازار و آسیب آن فقط به مردم خواهد خورد/ پاس‌کاری دولت به جای پاسخ به وظیفه محوله ۲۴ تیر ۱۳۹۹

چوب عدم نظارت بر بازار و آسیب آن فقط به مردم خواهد خورد/ پاس‌کاری دولت به جای پاسخ به وظیفه محوله

به گزارش صبح ساباط، سید جلیل میرمحمد یبا بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروزه با آن در کشور مواجه هستیم این است که دولت برای فرار از پاسخ به مسئولیت محوله، پاس‌کاری انجام می‌دهد، گفت: نظارت بر قیمت‌ها و مؤلفه‌هایی ازاین‌دست، وظیفه قانونی و تعریف‌شده دولت جمهوری اسلامی است که بخشی از این نظارت […]