بایگانی‌های سیاست گذاری غلط - صبح ساباط
ریشه مشکلات اقتصادی کشور سیاست گذاری غلط است ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی:

ریشه مشکلات اقتصادی کشور سیاست گذاری غلط است

دشتی گفت: متاسفانه امروز مشکلات اقتصادی ما ناشی از سیاست های غلط گذشته و تکرار آن هاست.