بایگانی‌های سویای احتکاری در یزد - صبح ساباط
محتکر ۱۶ تن سویای دامی نقره داغ شد ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

محتکر ۱۶ تن سویای دامی نقره داغ شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از صدور حکم قطعی به عرضه 16000کیلوگرم سویا احتکار شده خبر داد.