بایگانی‌های سونامی - صبح ساباط
تفت و خاتم رکورددار دیابت در استان/ در هر ۱۵دقیقه در دنیا پای ۳۸ دیابتی قطع می شود ۳۰ آبان ۱۴۰۰
مدیر مرکز دیابت یزد:

تفت و خاتم رکورددار دیابت در استان/ در هر ۱۵دقیقه در دنیا پای ۳۸ دیابتی قطع می شود

مدیر مرکز دیابت یزد گفت: از نظر شیوه بیماری دیابت شهرستان تفت و از نظر تعداد دیابتی ها نسبت به جمعیت شهرستان خاتم رتبه اول استان را دارند.