بایگانی‌های سوریه، - صبح ساباط
دیدار مشاور ارشد وزیر امور خارجه با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ۲۶ دی ۱۴۰۰

دیدار مشاور ارشد وزیر امور خارجه با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه

مشاور ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.