بایگانی‌های سورنا ستاری - صبح ساباط
افتتاح کارخانه نوآوری درخشان یزد با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

افتتاح کارخانه نوآوری درخشان یزد با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور

با حضور سورنا ستاری کارخانه نوآوری درخشان یزد افتتاح شد.