بایگانی‌های سهام عدالت، - صبح ساباط
سود سهام عدالت جاماندگان سال ۹۸ همراه با سود سال ۹۹ پرداخت می‌شود ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی:

سود سهام عدالت جاماندگان سال ۹۸ همراه با سود سال ۹۹ پرداخت می‌شود

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: سود سهام عدالت جاماندگان سال ۹۸ همراه با سود سال ۹۹ پرداخت می‌شود.