بایگانی‌های سنگ اهن - صبح ساباط
سنگ اندازی در دولت سیزدهم ممنوع ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یزد:

سنگ اندازی در دولت سیزدهم ممنوع

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یزد: اگر نیت عده ای سنگ اندازی باشد، به طور قاطع برخورد خواهیم کرد و رئیسی و مدیری حق ندارد به خاطر اینکه امضا دست اوست، سنگ اندازی کند.