بایگانی‌های سلطانی - صبح ساباط
کار قضاوت برای داوران سخت بود ۰۸ بهمن ۱۴۰۰
داور بخش رادیوی جشنواره سر سخن؛

کار قضاوت برای داوران سخت بود

داور بخش رادیوی جشنواره سر سخن؛ گفت: خوشبختانه با شرکت کنندگان بسیار با استعداد روبرو شدیم که خارج از تصورم بود و این کار قضاوت را به مراتب برای داوران سخت کرده بود.