بایگانی‌های سفیر جمهوری اسلامی در قطر - صبح ساباط
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر در دیدار با وزیر امور خارجه گزارشی از محل ماموریت خود در حوزه روابط دو کشور، خصوصا با توجه به هماهنگی های بین دو‌ کشور در زمینه ارائه خدمات به شرکت کنندگان در رویداد جام جهانی قطر و همچنین وضعیت ایرانیان مقیم و شرایط حضور و اشتغال آنها در قطر ارائه کرد.