بایگانی‌های سفیر آب - صبح ساباط
کاشت ۱۴۰۰ نهال به افتخار مدافعان سلامت ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

کاشت ۱۴۰۰ نهال به افتخار مدافعان سلامت

جهانگرد ایرانی طی سال جاری اقدام به کاشت 1400 نهال با هدف قدر دانی از کادر درمان ومدافعان سلامت نموده است.