بایگانی‌های سفر استانی رئیس جمهور - صبح ساباط
علاوه بر اصلاح ساختارهای نادرست اقتصادی در حال توسعه زیرساخت های کشور هستیم ۲۵ تیر ۱۴۰۱
رئیس جمهور در اجتماع مردم کرمانشاه:

علاوه بر اصلاح ساختارهای نادرست اقتصادی در حال توسعه زیرساخت های کشور هستیم

رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد خود در ۱۶ ماه اخیر رسیده است؛ اظهار داشت: روند خلق پول بانک‌ها کاهشی شده و اینها همه نشانه‌های آن است که علاوه بر اصلاح برخی از ساختارهای نادرست اقتصادی، گام‌هایی در جهت توسعه زیرساخت‌ها در حال برداشته شدن است.