بایگانی‌های سفره - صبح ساباط
مشکل اصلی مردم قوت سفره هایشان است ۱۶ مهر ۱۴۰۰
امام جمعه مهریز:

مشکل اصلی مردم قوت سفره هایشان است

امام جمعه مهریز گفت: هم اکنون باید نظارت ها بر بازار و سفره مردم بیشتر باشد چرا که مشکل اصلی آنها است.