بایگانی‌های سعیده غالبی، - صبح ساباط
فرهنگسازی و مطالبه عمومی، راه حل اساسی مسائل حوزه بانوان ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

فرهنگسازی و مطالبه عمومی، راه حل اساسی مسائل حوزه بانوان

وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه بانوان در لایو اینستاگرامی که با موضوع باید‌های فرهنگی حوزه بانوان برگزار شد، چالش‌ها و لازمه‌های فرهنگی این حوزه را مطرح کرد.