بایگانی‌های سرویس مدارس - صبح ساباط
مهلت ثبت نام رانندگان سرویس مدارس تا ۱۵ شهریور/سهمیه ویژه بنزینی در نظر گرفته شده است ۰۴ شهریور ۱۴۰۱
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد خبر داد؛

مهلت ثبت نام رانندگان سرویس مدارس تا ۱۵ شهریور/سهمیه ویژه بنزینی در نظر گرفته شده است

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از آغاز ثبت نام رانندگان سرویس مدارس در یزد خبر داد.